Adresas: 
Kauno g. 27, Klaipėda
Tel.: 46-383403

Internetinė svetainė: 
http://www.klziogelis.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Ugdymo programos

Lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ įgyvendinama lopšelio-darželio „Žiogelis“ „Ikimokyklinio ugdymo programa“ bei į ugdomąją veiklą integruojamos ministerijos aprobuotos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos:
„Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“
„Sveikos gyvensenos ugdymo darželiuose programa“


Lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ rengiami ir įgyvendinami projektai:
· Tarptautinė programa „Zipio draugai“;
· Ekologinis projektas „Padėsime gamtai – padėsime sau“;
· Savigarbos link „Aš esu toks, koks esu“;
· „Aukime sveiki ir stiprūs“;
· „Gamta mūsų namai“;
· Ankstyvojo amžiaus vaikų grūdinimas.